Vrstevnica

Vrstevnica , čiara na mape predstavujúca imaginárnu čiaru na povrchu pevniny, ktorej všetky body sú v rovnakej nadmorskej výške nad referenčnou rovinou, obvykle znamenajú hladinu mora.

mapa: vrstevnice

mapa: vrstevnice Schéma ilustruje, ako vrstevnice zobrazujú reliéf spojením bodov s rovnakou výškou. Encyklopédia Britannica, Inc.aký bol efekt čiernej smrti

Predstavte si zemský povrch zaplavený morom do hĺbky 30 stôp (30,5 metra) - to je priesečník vodorovnej roviny s nerovným povrchom pevniny. Ak sa potom na mape oblasti nakreslí čiara predstavujúca okraj mora, výsledkom bude a obrys čiara a dalo by sa nazvať 100-stopová kontúra. Podobný kontúry môžu byť nakreslené v následných 100-stopových intervaloch alebo v ľubovoľnom požadovanom intervale.čo je to za hviezdu sirius
vrstevnica

vrstevnica Topografická mapa s vrstevnicami spájajúcimi miesta v rovnakej výške nad morom. Čísla na riadkoch udávajú výšku v stopách. (Hladina mora je nula.) Čiary vedené tesne vedľa seba naznačujú, že svah je strmý. Encyklopédia Britannica, Inc.